Module Arbeidsmarkt en participatie (MAP)

Module Arbeidsmarkt en participatie (MAP)

“De inburgeringsplichtige zal in de MAP (Module Arbeidsmarkt en Participatie) de eigen competenties en de arbeidskansen in beeld brengen en dit wordt gecombineerd met praktische inzet op de (lokale) arbeidsmarkt. Deze praktische inzet dient aan te sluiten bij de beroepswensen en beroepskansen van de inburgeringsplichtige.”

De MAP bestaat bij Tulp Training uit twee delen. In het eerste deel worden in een reeks lessen de acht verplichte onderdelen besproken:

  1. Beroepenoriëntatie
  2. Realistisch beroepsbeeld
  3. Beroepskansen
  4. Beroepscompetenties
  5. Werknemerscompetenties
  6. Netwerk opbouwen
  7. Werkcultuur
  8. Werk vinden

Het tweede deel is de minimaal 40 uur praktische inzet van de cursist op de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, stage of een betaalde baan.

Meld je nu aan

Of neem contact op!