Naturalisering

Naturalisering

Wilt u naturaliseren? Dan moet u eerst het inburgeringsexamen halen. Of het staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2).

Examen te moeilijk?
Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen? En wilt u toch Nederlander worden? Dan hebt u een advies van DUO nodig. Dit heet een 'advies aantoonbaar geleverde inspanningen'. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden als u inburgeringscursus hebt gedaan

  • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (NT2) bij elkaar optellen.
  • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
  • U hebt minimaal 4 keer geprobeerd om alle examens te halen. U mag niet meer dan 2 NT2-examens meetellen.
  • U woont in Nederland.

Voorwaarden als u alfabetiseringscursus hebt gedaan

  • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. Hiervan moet minimaal 300 uur alfabetiseringscursus zijn. De rest mag inburgeringscursus zijn, maar alleen als u éérst aan de alfabetiseringscursus begon.
  • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
  • U moet een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. De toets kost € 150,-. DUO stuurt u een factuur voor de toets. Nadat u betaald hebt, krijgt u van DUO een uitnodiging voor de toets.
  • U woont in Nederland.

Hulp nodig?

Hulp nodig bij advies voor Naturaliseren dan kunt u hierover bij Tulp Training terecht.

Meld je nu aan

Of neem contact op!