Onderwijsroute MBO

Onderwijsroute MBO

“De onderwijsroute bestaat uit een taalschakeltraject, waarin de inburgeringsplichtige niet alleen de Nederlandse taal leert op minimaal niveau B1, maar tegelijkertijd zo goed mogelijk wordt voorbereid op de instroom in het Nederlands middelbaar of hoger beroepsonderwijs (mbo of hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo).”

De Onderwijsroute van Tulp Training heeft een gemiddelde trajectduur van anderhalf jaar, waarin inburgeringsplichtigen met 1500 uur onderwijs worden voorbereid op een mbo-opleiding. Ze krijgen les van ervaren docenten in groepen van maximaal 15 cursisten. Naast het leren van de Nederlands taal, volgen cursisten ook de basisvakken Engels en rekenen, leer- en onderwijsvaardigheden en eventueel maatwerkvakken die nodig zijn voor de opleiding die de cursist uiteindelijk wil gaan doen.

Screenshot 2022-11-15 104703

Onze werkwijze

Meld je nu aan

Of neem contact op!