Z-Route

Z-Route

“Deze route is bedoeld voor inburgeringsplichtigen voor wie de verwachting is dat zij niveau B1 en ook niveau A2 niet zullen halen om te kunnen voldoen aan hun inburgeringsplicht. De Z-route zorgt ervoor dat ook deze groep inburgeringsplichtigen een passend aanbod naar vermogen krijgt, gericht op zelfredzaamheid en meedoen in onze samenleving waarmee ook deze groep beter wordt voorbereid op hun toekomst in Nederland.”

 

De Z-route van Tulp Training heeft een gemiddelde trajectduur van twee jaar, waarin inburgeringsplichtigen 800 uur taalonderwijs volgen. Ze krijgen les van ervaren docenten in groepen van maximaal 12 cursisten. Naast het leren van de taal, ligt er een grote nadruk op de praktijk. Cursisten in de Z-route moeten ook 800 uur participeren. Soms organiseert de gemeente dit, soms organiseert Tulp Training (een deel van) de participatie. Hiervoor organiseren we bijvoorbeeld excursies, doen cursisten buitenopdrachten en houden ze een portfolio bij.
NB Gezinsmigranten zijn vrijgesteld van de 800 uur participatie.

Screenshot 2022-11-15 104630

Meld je nu aan

Of neem contact op!