Kleinschalige groepen

Cursisten die de alfabetiseringscursus volgen, zitten in een aparte groep en niet bij de kandidaten die inburgering of staatsexamen doen. Dit is een te groot niveauverschil, waardoor je deze niet tezamen les kunt geven. Wel zitten er cursisten in 1 klas van verschillende niveaus (tot op een bepaalde hoogte). Op deze wijze stimuleren de cursisten elkaar. Elk persoon volgt het traject op eigen niveau, samen met je begeleider heb je een leerplan afgestemd op jouw als individu, hieraan zijn (huiswerk) opdrachten en computeroefeningen aan gekoppeld. De lessen worden in het Nederlands geven.