Nieuwsbrief April 25 april 2022

Recentelijk verscheen LASLLIAM, een nieuw alfabetiseringsraamwerk. Het is een Europees raamwerk, vergelijkbaar met het ERK, maar dan specifiek gericht op alfabetiseringsonderwijs. Er zijn een paar verschillen met het huidige raamwerk voor alfabetsering. In plaats van drie niveaus (A, B en C) zijn het er straks vier (1, 2, 3 en 4). Verder biedt LASLLIAM schalen voor zowel mondelinge als schriftelijke taalverwerving en zijn er ook descriptoren voor digitale vaardigheden. Het raamwerk wordt in juni officieel gepubliceerd, waarna LASLLIAM ook online beschikbaar zal zijn.

Screenshot 2022-04-25 103450
Illeas Oufkir

Illeas Oufkir