Nieuws november 2022

01 november 2022

Ketenplan inburgering

Sinds de invoering van de Wi2021 zijn de rollen en taken van alle partners in de inburgeringsketen anders verdeeld. Het is daarom belangrijk dat er opnieuw gekeken wordt naar de samenwerking.

Om die reden is vanuit het ministerie van SWZ een Ketenplan inburgering opgesteld. Hierin staat hoe de ketenpartners de Wi2021 succesvol gaan uitvoeren: wie is waar verantwoordelijk voor, hoe blijft iedereen met elkaar in gesprek, hoe wordt er op de juiste niveaus afgestemd en geadviseerd en hoe wordt continu bewaakt of dat wat samen bedacht is, ook echt goed uitpakt in de praktijk.

“Ik ben ontzettend trots op het goed verlopen proces dat aan dit ketenplan ten grondslag ligt. Alle partners hebben hun hand uitgestoken en bijgedragen aan de uitwerking van dit ketenplan. Dit resultaat op zichzelf is al een inspirerend voorbeeld van goede ketensamenwerking.” – Carsten Herstel, directeur-generaal SZI / SZW

Je kunt het ketenplan hier terugvinden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/11/21/ketenplan-inburgering-2022-2025

Bericht datum

01 november 2022

Bericht door:

Illeas Oufkir

Share ons bericht

Bericht navigatie