Gemeenten

Gemeenten

Voor het meedoen aan de maatschappij en de uitstroom naar werk is het belangrijk dat uitkeringsgerechtigden de Nederlandse taal beheersen. Taal is niet een doel maar een middel om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Project Taal op maat gemeente Rotterdam:
Dit is een taaltraject in het kader van het terugdringen van laaggeletterdheid. De gemeente verleent ons, naar aanleiding van het beleidskader De Taalspiraal, subsidie om cursisten (18 +) woonachtig in Rotterdam die laaggeletterd zijn taallessen aan te bieden.