Kwaliteit

Kwaliteit

Tulp Training is een professionele organisatie die er continu naar streeft onderwijs van zo een hoog mogelijke kwaliteit aan te bieden. Met het kwaliteitsbeleid willen wij zorg dragen voor een voortdurende verbetering van processen en producten, waardoor we minimaal voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, de arbeidsmarkt als afnemers en de standaarden van Blik op Werk en OCW.

Het kwaliteitsbeleid van Tulp Training wordt gekenmerkt door een integrale aanpak. De organisatie streeft naar permanente en systematische verbetering en borging van de kwaliteit. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een kwaliteitssysteem gebaseerd op de kwaliteitscirkel van Deming, een model voor ononderbroken verbetering van kwaliteit.

Het bestaat uit een logische opeenvolging van herhalende stappen: de PDCA-cyclus geeft het principe weer van continu verbeteren. In ons kwaliteitsplan wordt elke doelstelling uitgewerkt aan de hand van de PDCA-cyclus. Om de focus op het primaire proces te kunnen houden, is het uitgangspunt alle procedures en kwaliteitscontroles zo eenvoudig en werkbaar mogelijk te maken.

Procesbeschrijvingen zijn bondig, concreet en erop gericht om werkafspraken te maken betreffende het primaire proces en de ondersteunende processen, zodat procesrisico’s optimaal beheerst worden.

PDCA cycle plan-do-check-act circle) - infographics visualization -  iterative four-step management method - vector four steps