Werkgevers

Werkgevers

Het goed beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk voor brede inzetbaarheid van personeel, en voor het verhogen van productiviteit, veiligheid en kwaliteit. Werknemers leren beter communiceren met collega’s en klanten waardoor zij zelfstandiger kunnen opereren en hun doorgroeimogelijkheden toenemen.

Bij Tulp Training werken gecertificeerde docenten. Wij verzorgen taaltrainingen Nederlands op het werk. Een greep uit de branches waarin wij onze maatwerktrainingen hebben uitgevoerd: productiesector, tuinbouw, bouw, uitzendbureaus, schoonmaak, dienstverlening en gemeentes.

In Nederland is circa 10% van de bevolking laaggeletterd. Er zijn alleen al meer dan 750.000 autochtone laaggeletterde werknemers. Zij hebben zó veel moeite met lezen en schrijven dat ze vaak niet optimaal kunnen functioneren in de maatschappij en op het werk. Ze kunnen veiligheidsinstructies, bestelformulieren en werkopdrachten vaak slechts beperkt lezen en begrijpen. Laaggeletterdheid komt voor in alle branches en sectoren. Juist in onze kenniseconomie is een goede beheersing van de basistaalvaardigheden essentieel om mee te doen.

De trainingen zijn gericht op laaggeletterden vanaf het laagste niveau. Doel is het vergroten van de functionaliteit, waardoor de zelfredzaamheid wordt vergroot en het werk efficiënter en met meer plezier gedaan zal worden. Vooraf wordt met de leidinggevende de taalbehoefte geïnventariseerd.