Taaltoetsen Participatiewet

  • Tulp Training neemt alle onderdelen van de toets af (spreken, gesprekken voeren, luisteren, lezen en schrijven).
  • De toetsen worden afgenomen door gekwalificeerde toetsers.
  • Gekwalificeerde beoordelaars beoordelen de mondelinge vaardigheden (spreken, gesprekken voeren) en schrijven. Zij voldoen aan de wettelijke vereisten zoals genoemd in artikel 5 van het Besluit taaltoets Participatiewet.
  • Opdrachtgever en belanghebbende ontvangen een rapportage van de toets resultaten van de cliënt.
  • De resultaten worden uiterlijk vijf werkdagen na toetsafname verstuurd.
  • De kosten voor het toetsen voor alle vaardigheden zijn 140 euro per deelnemer.
  • We nemen deze toetsen af in de volgende plaatsen: Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Schiedam en Gouda. Wilt u meer weten over deze nieuwe toetsen?

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar info@tulptraining.nl

 

Welke toetsen gebruiken wij voor de taaleis?

Tulp Training maakt gebruik van verschillende toetsinstrumenten: TOA, en VNT2.

We kunnen het niveau Nederlands vaststellen van uw medewerker, cursist of cliënt op basis van de TOA-toetsen. Deze toetsen geven per vaardigheid een uitslag in termen van het referentieniveau van de commissie Meijerink (de zogenaamde F-niveaus).

Gratis intakegesprek? Neemt u dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op!