A0-A2

A0-A2

Voor het inburgeringsdiploma moet u de onderdelen lezen, spreken, schrijven, luisteren en KNM halen op A2 niveau. ONA ( Bent u voor 1 januari 2015 inburgerings plichtig dan hoeft u ONA niet te doen.) is ook een onderdeel dat succesvol afgerond moet worden voor het behalen van het inburgeringsdiploma. Tijdens

Onze werkwijze

Een vrijblijvende intake wordt er getoetst wat uw leervermogen is en wat uw niveau op het gebied van lezen, spreken, schrijven en luisteren is. Deze resultaten geven weer wat u al kunt en wat u nog nodig heeft om het A2 niveau te behalen.

Voor de route A0-A2 werken wij met de methode TaalCompleet van uitgeverij Kleurrijker. De route en duur van dit traject is afhankelijk van uw leervermogen en inzet. Dit ligt gemiddeld tussen de 8 en 15 maanden.

Meld je nu aan

Of neem contact op!