Over ons Alle diensten op hoge kwaliteit

Tulp training is een erkende opleider en heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op het begeleiden, trainen en scholen van nieuw- en oudkomers op diverse locaties in Nederland. Als organisatie beschikken wij over het keurmerk Blik op Werk. Tulp training onderscheidt zich doordat wij vanuit een persoonlijke overtuiging onze doelgroep benaderen en begeleiden. Wij staan bekend als een laagdrempelige organisatie en werken waar mogelijk wijkgericht. Daarnaast hechten we veel waarde aan de deskundigheidsbevordering van ons personeel en blijven we ons investeren in ons netwerk. Het doel van ons aanbod is om kwalitatief hoogwaardige taaltrajecten aan te bieden aan onze medeburgers met als resultaat het terugdringen van de laaggeletterdheid en het zo snel mogelijk verhogen van de zelfredzaamheid van de participanten binnen onze maatschappij.  Dit doen wij onder het mom:

‘Geen gelijke start, maar wel gelijke kansen’.

Onze aanpak Stapsgewijs

Elke cursist kan Nederlands leren mits hij/zij de juiste begeleiding krijgt en hij/zij er zelf genoeg tijd in investeert.
Onze aanpak sluit zowel aan op de wijze waarop de cursist in het land van herkomst gewend is les te krijgen als op de wijze waarop er in Nederland les wordt gegeven. We beginnen met sterk docent gestuurd onderwijs en werken toe naar afnemende sturing en meer zelfsturing en een actieve rol voor de cursist. Hierbij leren we de cursist leren en zich actief opstellen. Op deze manier bereiden we de cursist ook voor op actieve deelname in onze democratische samenleving.

priscilla-du-preez-tKUKEIWFMsc-unsplash