B1-Route

B1-Route

“Voor inburgeringsplichtigen die de B1-route gaan volgen, moet het inburgeringstraject erop zijn gericht om het niveau B1 zo snel en effectief mogelijk te bereiken. Waar relevant en mogelijk zal worden ingezet op een combinatie van inburgering en participatie: het leren van de taal in combinatie met werk of andere activiteiten gericht op het meedoen in de samenleving.”

De B1-route van Tulp Training heeft een gemiddelde trajectduur van anderhalf jaar, waarin inburgeringsplichtigen 600 uur taalonderwijs volgen. Ze krijgen les van ervaren docenten in groepen van maximaal 15 cursisten. Naast het leren van de taal, ligt er een grote nadruk op de praktijk. Hiervoor organiseren we bijvoorbeeld excursies, bieden we vaktaallessen aan, doen cursisten buitenopdrachten en houden ze een portfolio bij. Tijdens het traject kunnen cursisten afschalen naar niveau A2 of opschalen naar niveau B2.

Screenshot 2022-11-15 104426

Meld je nu aan

Of neem contact op!